CLAVET EN |  IT |  ES |  FR |  GR |  RO |  HR |  TR |  
  Naučiti
  Najbolje prakse |  Preglednik BP |  Smjernice BP |
  Mreža
  Otvorena za područja lokalnih vlasti |  Imenik lokalnih vlasti |  
  Projekt
  Šta je CLAVET? |  Partneri |  Novosti i Dnevni red |
  Preglednik
  » Napredno pretraživanje
  
Pretraga najboljih praksa:   

Želite li
znati više
o CLAVET ?

 

Prijavite se ovdje:
  

     Ažuriraj
     Ukloni
     
 


ZADNJA NOVOST
04
Nov
Inauguracija web stranice
04
Nov
Svi partneri na kick-off sastanku u Malagi Projekta
   Rezultati za: International Relationships and EU Projects.
  Uredi prema:    Abecednim redom  


Zemlja:
Croatia

Područje: Agriculture, Agroindustry and Fishery

Culture and Multimedia

Education

International Relationships and EU Projects

Tourism

EU LAB - Interaktivna radionica o pripremi i vođenju projekata financiranih od strane EU za regionalni razvoj u Centru za EU i međunarodnu suradnju.

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, turizam i kultura, infrastruktura, mala i srednja poduzeća, poljoprivreda i ruralni razvoja

U jesen 2015., Istarska županija pokrenula je ciklus radionica o EU financirim projektima pokrivajući četiri glavne teme usmjerene hrvatskim dionicima (državnih službenika iz lokalnih i regionalnih vlasti, mala i srednja poduzeća, studenata i stručnjaka u EU projektima).

Radionica je organizirana u okviru projekta (IPA Adriatic CBC Programme) AdriGov u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale (Hrvatska) koja je osnovana od strane Istarske županije za osposobiti sudionike na jadranskom području. Centar je pokriven širok spektar različitih radionica, treninga i seminara u posljednje 3 godine.

Ciklus obrazovanja "EU LAB - Europska laboratorija" u Puli u mjesecima listopadu i studenom 2015. godine sastojala se u četiri radionice koje pokrivaju sljedeće teme:

1. financira EU projekte u sektorima turizma i kulture;
2. financira EU glavne i infrastrukturne projekte;
3. projekte koje financira EU za mala i srednja poduzeća;
4. projekte koje financira EU u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ciklus obrazovanja imala je za cilj poboljšati znanje i vještine predstavnika uključenih lokalnih i regionalnih vlasti u okviru EU fondova. LAB se sastoji u praktičnim primjerima iz različitih programa financiranja s praktičnim vježbama i otvorenim raspravama između trenera i sudionika.

Tematska područja su identificirana kao najvažnija za regionalni razvoj za Istre.

Sve radionica jesu održane dva dana, uključujući ukupan broj
90 sudionika.

Specifično četiri radionice može se opisati kako slijedi:

1) Radionica " EU financirani projekti u sektorima turizma i kulture"
Cilj ove radionice bio je upoznati specifične instrumente i programe EU u području kulture i turizma, analizirajući mogućnosti financiranja raznih fondova EU i kroz primjere konkretnih projekata i dobrih praksi već provodi. Na radionici je prisustvovalo 28 sudionika iz lokalne vlasti, udruga, agencija, javne ustanove civilnog društva od regije.

2) Radionica "EU financira velike infrastrukturne projekte i"
Druga radionica održana je 26. listopada 2015. godine u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale. Prilazi temi infrastrukturnih projekata i njihove potrebe dokumentacije kao tema glavnih projekata. Tu je sudjelovalo 18 sudionika.

3) Radionica se obratila i nekim specifičnim projektima za mala i srednja poduzeća. Posebni programi EU su uvedeni i analiziraju detalje. Različite mogućnosti financiranja je predstavljen sudionicima (poduzetnicima, razvojnim agencijama, gospodarskim komorama). Na radionicama je sudjelovalo gotovo 16 sudionika iz javnog i privatnog sektora.

4) Radionica o EU-financiranim projektima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Posljednja radionica EU LAB o projektima EU održana je 5. i 6. studenog 2015. u Centru za EU i međunarodnu suradnju u Bale. Tema je bila Zajedničke poljoprivredne politike (CAP), ruralni razvoj i mogućnosti EU za poljoprivredni sektor u cjelini. Radionica je projektirana na sljedeći način: prvi dan u potpunosti upućen javni sektor, a drugi dan je uglavnom usmjereni na privatni sektor. Na radionici je sudjelovalo 28 sudionika.

Zemlja:
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Greece
Italy
Montenegro

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Tečajevi o Višerazinskom Upravljanju

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, nevladinih organizacija i civilnog društva, ljudska prava.

U lipnju 2014. godine, SDA Bocconi Škola za upravljanje (Italija) započela je niz od osam trening seminara o upravljanju na više razina, naručila Regija Veneto (Italija) s partnerima projekta AdriGov (Jadranski operativni plan vlade), jedan Međunarodni projekt financiran od strane IPA jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

Osam treninga su održana u cijelom području suradnje (Italija, Hrvatska, Albanija, Crna Gora, Grčka i Bosna i Hercegovina). Naime u Hrvatskoj održana su dva seminara u Dubrovniku i Puli u suradnji s hrvatskim regionalnim vlastima (Istarske županije i Dubrovačko-Neretvanske županije).

Sudionici su odabrani na temelju kriterija utvrđenih od svih partnera projekta i Regija Veneto je bila odgovorna za definiranje sadržaja tečajeva.
Regija Veneto i SDA Bocconi organizirali su tečajeve i svi partneri su pridonijeli za odabrati sudionike i promicanje tečajeva u svojim područjima.

Očekivani rezultat cjelokupnog ciklusa seminara bilo je osigurati osoblje projektnih partnera razviti njihovo teoretsko znanje i praktične vještine na temu upravljanja na više razina.

Na području Hrvatske, održan je seminar u Dubrovniku (Hrvatska) 4. i 5. rujna 2014.god., usmjeren na osoblje od Agencije regionalnog razvoja, Dubrovačke Županije i Dubrovačke Interuniverzitetskog centra i u
Puli (Istra) na 20. i 21. listopad 2014, usmjerene regionalnim dionicima.

U skladi s prednostima od ciljnih skupina, seminar usmjeren na organizacije može napraviti njihove točke gledišta u obziru na europske i nacionalne razine ("gore" upravljanja na više razina).
Seminari su održani u regionalnim sjedištima u Dubrovniku i Puli u toku četiri dana (dva dana u svakom mjestu), na sljedeći način:
- Prvi dan je bio uvod u koncept multi-level upravljanja i njegovim implikacijama, kao i rasprava o programima za upravljanje iza svog rastućeg značaja. Drugo, sudionici su imali priliku da razmisle o tome kako analiza dionika može biti provedena zahvaljujući igranjem uloga. Igranje uloge je bilo potrebno kao polazište za uvođenje koncepta "uokvirivanja".
- Drugi dan je bio usmjeren o tome kako javni problemi je "uokviren". Sudionici su imali priliku da razmisle o dnevnom redu i da raspravljaju o toj temi. Na kraju, odlučene su moguće metodologie i predstavljeni i raspravljeni su uspješne prijedlog politike.

Zemlja:
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Greece
Italy
Montenegro

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Tečajevi o ljudskim pravima

ključne riječi: EU projekti, edukacija za lokalne i regionalne službenike, nevladinih organizacija i civilnog društva, ljudska prava.

U travnju 2014 god., Sveučilište "Cà Foscari" - Venecija (Italija) pokrenulo je ciklus tečaja (8 seminara) o ljudskim pravima, poručeno od Regije Veneto (Italija) i usmjereno partnerima projekta AdriGov (Jadranski operativni plan vlade), to jest međunarodni projekt financiran od strane Programa IPA jadranske prekogranične suradnje 2007-2013.

Ciklus obrazovanja je bio uglavnom usmjeren regionalnim i lokalnim organizacijama, kao što su nevladine organizacije i tijela javne vlasti, zainteresirane za bolje razumijevanje teme i zato što rade sa migrantima.

U Hrvatskoj su seminari održani u Dubrovniku 22. i 23. svibnja 2014., te u Puli (Istra) 3. i 4. srpnja 2014 god., usmjereni regionalnim stakeholderima i nevladinim organizacijama.
Oba seminara održan su u toku dva dana, uključujući ukupan broj 30 sudionika. Lekcije su održane na engleskom jeziku, a nastavnici pripadaju Sveučilištu "Ca Foscari u Veneciji".

Tema prvog dana bila je: "Ujedinjeni narodi i zaštita temeljnih prava". (pregled povijesnog i pravnog razvoja međunarodnog prava o ljudskim pravima, političkim i pravnim mehanizmima kontrole unutar UN-a, Vijeća za ljudska prava i "Ugovor tijela). Kratki video je također predstavljen. Profesor je dao pregled instrumenata ljudskih prava, zaštita maloljetnika i izbjeglica. Ostale teme bile su: mučenje, diskriminacija žena, rasne diskriminacije, imigranti, prava od osoba s invaliditetom.

Treća sjednica je bila posvećena međunarodnom humanitarnom pravu u cjelini.

Četvrta sjednica je o ulozi pojedinca u međunarodnom pravu ljudskih prava. Profesor je objasnio dva doktrinarna stava o međunarodnoj subjektivnost pojedinaca, s naglaskom na NVO (definicija i uloga u međunarodnim organizacijama).

Tema drugog dana bila je: "Glavni regionalni instrumenti" o Europskoj konvenciji za zaštitu temeljnih prava. Tijekom sjednice sudionici su gledali video dokumentarac o aktivnostima Europskog suda za ljudska prava "Savjest Europe".

Druga sjednica je bila usmjerena na Povelju o temeljnim pravima i sustavi zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji, s ciljem pružanja općeg okvira načela i pravila EU, koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i pojedinih uloga Suda pravde sa sjedištem u Luksemburgu i Europskog suda za ljudska prava sa sjedištem u Strasburgu.

Ova sjednica je završena otvorenim pitanjima o pristupanju u Europsku uniju. U posljednjoj sjednici profesor je govorio o migraciji i azilu te zaštite u Mediteranu (pravni temelj i instrumenata na snazi).

Zemlja:
Croatia

Područje: International Relationships and EU Projects

Program „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“

ključne riječi: Ljudski resursi, upravljanje projektima, EU projekti, Poboljšanje vještina za korištenje osobnog računala: Razumijevanje stranih jezika (engleskog, talijanskog, njemačkog ili francuskog)

a)Predložene edukativne aktivnosti pridonijet će jačanju ljudskih potencijala u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ) i jedinicama lokalne samouprave (JLS), ustanovama, potpornim razvojnim institucijama na području Županije za pripremu i provedbu razvojnih projekata koji su prihvatljivih za financiranje iz fondova EU.

b)Identificiranje potreba i problema ciljanih skupina čije se rješavanje može potaći ovim edukativnim aktivnostima

Edukativne aktivnosti će pridonijeti sustavnom razvoju kompetencija zaposlenih u PGŽ i JLS, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama na području PGŽ, što će omogućiti uspješnu pripremu i provedbu EU projekata budući da razmjerno mali broj zaposlenih u navedenim institucijama posjeduje iskustva u prijavi te provođenju EU projekata, a još manji broj zaposlenih sudjeluje u provedbi EU projekata. Također, na području PGŽ postoje značajne razlike u razvijenosti i dostupnosti javnih financijskih resursa između pojedinih JLS, posebno promatrajući otoke i mikro regiju Gorski kotar u odnosu na priobalni dio županije, a koja se očituje i u pripremljenosti zaposlenih za izradu i provođenje EU projekata.

Zemlja:
Croatia

Područje: Culture and Multimedia

International Relationships and EU Projects

Services - Commercial and Marketing

Services - General

Tourism

I-KEY: Istrian Knowledgeable and Experienced Youth

ključne riječi: Mladi/Nezaposleni/intenzivni program za poslovno obrazovanje/ volonterstvo/poslovni sektor

Pomoću projekta 161 sudionika je bilo uključeno u aktivnosti projekta, kao prvo u radionicama kroz obuku, ali isto kroz praksu na stvarnim poslovnim projektima i volontiranjem u nevladinim organizacijama.
Sudionici su sigurno poboljšali njihovo znanje te stekli visoku kvalitetu vještine koje će im pomoći u njihovom prvom zapošljavanju. Projekt je postigao 161 kandidata, 120 predviđenih, 44 su bili sudionici muškog spola i 117 ženskog spola.
Također, 37 sudionika su bili pripadnici raznih manjina Istarske županije. Osim prvih treninga kako napisati životopis, motivacijske vještine
pisanom obliku, motivacijske vještine, upravljanje organizacijom, role play tečajeva, itd. 30 najaktivnijih kandidata su imali priliku da se obrazuju u intenzivnom programu za poslovne vježbenike (IPBT). IPBT je bio tailor-made tečaj i trening od najvažnijih poslovnih znanja i vještina, a istovremeno se radilo na 4 različitim stvarnim poslovnim projektima. Uz pomoć Zaklade četiri institucije: "Arena Moda" iz Pule, "Casa di Matiki" - Agro turizam iz Žminja, Diskoteka "Jimmy Woo" i Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije sudionici su stekli praktično iskustvo i uvid u realne aktivnosti, koji će biti od velike važnosti za prvi posao. Nadalje, 43 kandidata su imali priliku sudjelovati u dobrovoljnom programu, koji pored filantropije je temeljno načelo Zaklade.
Za 43 sudionika bilo je kvalitetno radno iskustvo koje će sigurno pomoći pronalaženju prvog posla i velika prednost za buduće poslodavce.
Također su napravljene i mnoge ostale aktivnosti.
Web portal (www.ikey.com.hr), gdje svatko može pronaći nove informacije o zapošljavanju, o projektu i projektnim partnerima, ponude za posao, staviti životopis ili pretražite bazu životopisa. Kako bi se dalje osnažili kontakti između mladih te javnih i privatnih poduzeća,te ostvario ured za savjetovanje nezaposleni mladi, otvoren je kontakt ured u Gradu Vodnjanu. Promotivne aktivnosti su važan dio projekta i alat za postizanje kandidata, predstavnika poslovnog sektora i šire javnosti.
Osim partnera i njihovog doprinosa projektu, dodatna vrijednost je dana iz suradnika: Gospodarske Komore, Regionalnog ureda Pula, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalne službe Pula, Sveučilišta u Puli, gradova Buje, Pazin, Pula i Buzet, i mnogih drugih institucija poput visokih škola, pučkih otvorenih učilišta, medija i drugih. Od njih smo dobili stručnost, objekte i pomoć u postizanju ciljne skupine.

Zemlja:
Croatia

Područje: Education

International Relationships and EU Projects

Obrazovanje i obuka o fondovima EU-a u Centru za EU i međunarodnu suradnju - Projekt AdriGov

ključne riječi: Projekte koje financira EU, obrazovanje za lokalne i regionalne službenike, civilno društvo, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, itd

U sklopu projekta AdriGov ( Program IPA CBC Adriatic ) osnovljen je Centar za EU i međunarodnu suradnju. U Centru su održani širok raspon različitih radionica, treninga i seminara.
Ovi događaji su imali za cilj poboljšati znanje i vještine predstavnika uključenih lokalnih i regionalnih vlasti u okviru EU fondova. Kroz organizirane događaje kapacitet za provedbu financijskih instrumenata EU - posebice vezano za politiku kohezijsk EU - kroz relevantne programe obuke poboljšan je učinkovit proces prijenosa know - how.

Teorija je ilustrirana praktičnim primjerima iz različitih programa s vježbama. Tematski područja jesu: Metodologija Upravljanja projektnim ciklusom; Strukturni fondovi i Kohezijski fond, Strateško planiranje za regionalni razvoj; programsko razdoblje 2014 - 2020: izazovi; Strukturni fondovi "Povećanje ekonomske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva"; EU. Programi za 2014-2020 "; Program Europske unije za obrazovanje; Strukturni fond Projekti 2014-2020", itd.

Zemlja:
Eastern Europe
Italy
Nothern Europe
Southern Europe
Western Europe

Područje: International Relationships and EU Projects

Euforex


Zemlja:
Italy

Područje: International Relationships and EU Projects

DELI - Raznolikost u gospodarstva i lokalne integracijePodručje: International Relationships and EU Projects

Povećanje zanimanja raznih spiralno


Zemlja:
Belgium
Italy

Područje: International Relationships and EU Projects

Osnaživanje javne menadžere o postupcima za upravljanje međunarodnog projekta


Universitad de Málaga IDP IHF Comune di Reggio Emilia Adriatic Ionian Euroregion Municipality Distomo Arachova Antikyr Yeri Municipality www.isj.dj.edu.ro HASSA ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU Internet Web Solutions


CLAVET Autorska prava 2014-2017 - Sva prava pridržana
Testirano na
Ovaj projekt je financiran uz potporu Erasmus + programa Europska Unije . Autor je odgovoran za ove publikacije ( komunikacije ) i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koja bi mogla biti izrađena od sadržanih informacija. Erasmus Plus