CLAVET EN |  IT |  ES |  FR |  GR |  RO |  HR |  TR |  
  Μαθαίνω
  Βέλτιστες Πρακτικές |  Browser BP |   BP Αρχές |
  Δίκτυο
  τοπικές -οντότητες Περιοχή | τοπικούς φορείς Κατάλογος
  μαθαίνω
  Τι είναι CLAVET |  Συνεργάτες |  Νέα & Πρόγραμμα |
  Browser
  » Σύνθετη Αναζήτηση
  
Αναζήτηση Βέλτιστων Πρακτικών:   

Επιθυμείτε για να μάθετε περισσότερα για CLAVET;

 
Γίνετε συνδρομητές εδώ:
  

     Ενημέρωση
     Κατάργηση
     
 


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
20
Jul
Final Meeting and Conference of the Erasmus Plus CLAVET Project
20
Jul
Third Meeting of the Erasmus+ CLAVET Project-ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
20
Jul
Second Meeting of the Erasmus+ CLAVET Project-ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ CLAVET

01.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κύριος σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να παρέχει σε όλους τους εταίρους με κοινούς ορισμούς και καθοδήγηση, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ομοιογενές επίπεδο (υψηλό) ποιότητας σε όλη την εταιρική σχέση και να βοηθήσει με τον ορισμό του έργου CLAVET .

01.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΕΕΚ"

Ορισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (πηγή: CEDEFOP): "Εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους ανθρώπους με γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή / και ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή γενικότερα στην αγορά εργασίας."

01.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CLAVET

Πεδίο εφαρμογής του έργου CLAVET: (πηγή: CLAVET έργου): Οι τοπικές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χάραξης της πολιτικής, την υλοποίηση και την παρακολούθηση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιπλέον, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν την πλησιέστερη προς τον πολίτη δημόσιας αρχής και έτσι έχουν μεγάλη ικανότητα να αποκαταστήσουν άμεσα τους πολίτες προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημοι και δομημένοι μηχανισμοί για τη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή (δηλαδή σε όλες τις χώρες της ΕΕ), η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, CLAVET στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τη δομημένη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών για την ποιοτική ανάπτυξη των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, με γενικό στόχο να ξεπεραστούν τα γεωγραφικά και συνοριακά εμπόδια και προκειμένου να επιτευχθούν στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ.

Στόχος των δελτίων είναι οι τοπικοί φορείς που συμμετέχουν να χαράξουν πολιτική στην εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών και των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πλατφόρμα CLAVET προορίζεται κυρίως ως εργαλείο για τους φορείς χάραξης πολιτικής, όχι για τους τελικούς χρήστες (εκπαιδευόμενοι), έστω και αν το καθεστώς του Open Source, κάνει την πρόσβαση δωρεάν και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

01.4. CLAVET ΔΕΛΤΙΑ

Περιεχόμενο της CLAVET δελτία: (πηγή: έργο που έχει εγκριθεί): Τα δελτία CLAVET θα συλλάβουν τις βέλτιστες πρακτικές, διδάγματα και πρακτικά παραδείγματα της πολιτικής και των προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν τις τοπικές αρχές θα αναπτύξουν μεταξύ 8 και 10 θεματικών δελτίων ΑΕΜ σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την χάραξη πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο. Το φάσμα των θεμάτων είναι αρκετά μεγάλο, δεδομένου ότι σκόπιμα άφησε ανοιχτή για να συμπεριλάβει τις διάφορες πτυχές και τις πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

01.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ να επιλέξετε το περιεχόμενο των δελτίων (τύποι)

Κριτήρια για την επιλογή του περιεχομένου των δελτίων: κάθε εταίρος θα επιλέξει ανεξάρτητα περιεχόμενο σχετικά με το καλό και βέλτιστες πρακτικές, διδάγματα, πρακτικά παραδείγματα, που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΕΕΚ με αποτελεσματικό και θετικό αντίκτυπο.

01.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ να επιλέξετε το περιεχόμενο των δελτίων (ΩΡΑ SPAN)

Οι Εταίροι συμφώνησαν ότι το περιεχόμενο θα περιγράψει τις πρακτικές και τα παραδείγματα διεξάγονται τα τελευταία πέντε χρόνια (2009 και μετά) ιδίως στις περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται πριν από τον όρο αυτό θα τεθεί υπόψη της κοινοπραξίας για την ειδική αξιολόγηση.

01.7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ να επιλέξετε το περιεχόμενο των δελτίων (ΠΕΡΙΟΧΗ / Α)

Περιοχή: ένας συνεργάτης μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία περιοχή ανάλογα με την περίπτωση. Οι περιοχές που έχουν αναγνωριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερες να εκπροσωπούν όλους τους τομείς των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.Universitad de Málaga IDP IHF Comune di Reggio Emilia Adriatic Ionian Euroregion Municipality Distomo Arachova Antikyr Yeri Municipality www.isj.dj.edu.ro HASSA ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU Internet Web Solutions


CLAVET Πνευματικά δικαιώματα 2014-2017 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Δοκιμάστηκε
Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Erasmus Plus