CLAVET EN |  IT |  ES |  FR |  GR |  RO |  HR |  TR |  
  Naučiti
  Najbolje prakse |  Preglednik BP |  Smjernice BP |
  Mreža
  Otvorena za područja lokalnih vlasti |  Imenik lokalnih vlasti |  
  Projekt
  Šta je CLAVET? |  Partneri |  Novosti i Dnevni red |
  Preglednik
  » Napredno pretraživanje
  
Pretraga najboljih praksa:   

Želite li
znati više
o CLAVET ?

 

Prijavite se ovdje:
  

     Ažuriraj
     Ukloni
     
 


ZADNJA NOVOST
04
Nov
Inauguracija web stranice
04
Nov
Svi partneri na kick-off sastanku u Malagi Projekta

01. Opće smjernice projekta Clavet

01.1. UVOD

Glavna svrha ovih smjernica je pružiti svim partnerima zajedničke definicije i smjernice kako bi se osigurala homogena razina (visoke) kvalitete tijekom partnerstva i pomoći u definiciji “Fiches” od Clavet projekta.

01.2. DEFINICIJA OD VET

Definicija od VET (izvor: CEDEFOP): “Obrazovanje i obuka imaju za cilj osposobiti ljude sa znanjem, tehnološkim znanjem i iskustvom, vještinama i/ili kompetencijama, koje su potrebne u određenim zanimanjima ili opširnije na tržištu rada.

01.3. CILJ CLAVET PROJEKTA

Cilj CLAVET projekta: (izvor: projekt CLAVET) Lokalne vlasti jesu na čelu formuliranja politike, provedbe i praćenja u području obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, regionalne i lokalne vlasti jesu najbliže građanima te imaju znatnu sposobnost da upute građane prema obrazovanju i osposobljavanju.

Trenutno ne postoje formalni i strukturirani mehanizmi za međuregionalnu i prekograničnu (tj u zemljama EU-a) suradnju u području VET-a .

U tom kontekstu, CLAVET je usmjeren na razvoj platforme za strukturiranu suradnju između lokalnih vlasti za razvoj kvalitativnih inicijativa obrazovanja i osposobljavanja s ukupnim ciljem prevladavanja geografske i granične barijere te ostvarivanja područja obrazovanja i obuke u EU

Ciljna skupina od Fiches jesu lokalni kreatori politike uključeni u oblikovanje, provedbu i praćenje politika te programa obrazovanja i osposobljavanja. CLAVET platforma je namijenjena prvenstveno kao alat za kreatore politike, a ne za krajnje korisnike (vježbenike), iako status Otvoreni Izvor čini besplatan i dostupan pristup svim zainteresiranim stranama .

01.4. SADRŽAJ OD CLAVET FICHES

SADRŽAJ OD CLAVET FICHES (izvor: odobreni projekat) CLAVET fiches će skupiti najbolje prakse, iskustva i praktične primjere politike i programa za obrazovanje i osposobljavanje. Svi partneri koji predstavljaju lokalne vlasti će razvijati između 8 i 10 tematskih OER fiches na aspekte koji se odnose na izradu politika obrazovanja i osposobljavanja lokalne razine. Raspon tema je vrlo širok i namjerno je ostavljena otvorena tako da uključi različite aspekte obrazovanja i osposobljavanja .

01.5. KRITERIJI ZA ODABRATI SADRŽAJ OD FICHES (vrste)

Kriteriji za odabrati sadržaj prijedloga: svaki partner odabrat će samostalno sadržaj koji se odnosi na dobre i najbolje prakse, iskustva, praktične primjere, koji se odnose na provedbu VET –a s učinkovitim i pozitivnim utjecajem.

01.6. KRITERIJI ZA ODABRATI SADRŽAJ OD FICHES (VREMENSKI RASPON)

Partneri su se složili da će sadržaj opisati praksu i primjere posljednjih pet godina (2009 pa nadalje); posebni slučajevi najboljih praksa provedenih prije ovog roka će biti iznešeni konzorciji za određenu procjenu.

01.7. KRITERIJI ZA ODABRATI SADRŽAJ OD FICHES (PODRUČJE/A)

Područje: partner može odabrati više područja ako je relevantno; područja su identificirani što opširnije moguće tako da predstavljaju sve sektore gospodarske i društvene djelatnosti .Universitad de Málaga IDP IHF Comune di Reggio Emilia Adriatic Ionian Euroregion Municipality Distomo Arachova Antikyr Yeri Municipality www.isj.dj.edu.ro HASSA ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU Internet Web Solutions


CLAVET Autorska prava 2014-2017 - Sva prava pridržana
Testirano na
Ovaj projekt je financiran uz potporu Erasmus + programa Europska Unije . Autor je odgovoran za ove publikacije ( komunikacije ) i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koja bi mogla biti izrađena od sadržanih informacija. Erasmus Plus